Jaroszewski Janusz – artysta malarz, pisarz

Twórczość plastyczna

Malarstwo

Filmy

Albumy

Znaki, 1989

Obrazy powstałe poza cyklami, lata 90.

Epitafium, 1990-1993

Muzyka dla kameleonów, 1993-1996

Relikty, 1996-1999

Puls, 1999-2000

Obrazy muzyczne, 2000-2005

Multiplikacja, 2002

Znaki, 1989

Obrazy powstałe poza cyklami, lata 90.

Epitafium, 1990-1993

Muzyka dla kameleonów, 1993-1996

Relikty, 1996-1999

Puls, 1999-2000

Obrazy muzyczne, 2000-2005

Multiplikacja, 2002

Multimedia

Czarne płachty, 1989-1990, cykl scenograficzny

Symetria, 2002-2003, malarskie kompilacje komputerowe

Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga, od 2003 do

Obrona cywilna, czyli niespodziewany atak gazowy, instalacja, 2005

Oswajanie pornografii, 2006

Analiza mgławicy IC 4406, tryptyk, 2010

Historia naturalna – Falochron, 2010-2011

Historia naturalna Paris I, 2011

Czarne płachty

Symetria

Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga

Obrona cywilna, czyli niespodziewany atak gazowy

Oswajanie pornografii

Analiza mgławicy IC 4406

Historia naturalna – Falochron

Historia naturalna Paris I

Rysunek

Karty egzorcysty, 1983

Dwoistość, czyli parada demonów, 1984-1985

Improwizacje i mutacje, 1986-1987

Notatnik, 1988-1989

Karty egzorcysty

Dwoistość, czyli parada demonów

Improwizacje i mutacje

Notatnik

Opracowania plastyczne książek, czasopism

Poglądy, czasopismo, listopad 2000

Zofia Gebhard ‒ Rozmowy z ptakami, tomik poetycki, 2000

Heimkehr in die Fremde, czasopismo 2002

Poematy na scenę, 2004

Zofia Gebhard ‒ O czwartej nad ranem, tomik poetycki, 2008

Jaroszewski Janusz ‒ Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga, 2012

 

 

 

 

Zofia Gebhard ‒ O czwartej nad ranem

Jaroszewski Janusz ‒ Historia naturalna, czyli...

Opracowania plastyczne katalogów, folderów

Foldery i katalogi wystaw indywidualnych

 

 

Indeks

Biografia

Twórczość plastyczna Literatura Linki

Copyright © Jaroszewski Janusz