Jaroszewski Janusz – artysta malarz, pisarz

 

Instalacja
Obrona cywilna, czyli niespodziewany atak gazowy
, 2005

 

 

 

Indeks

Biografia

Twórczość plastyczna Literatura Linki

Copyright © Jaroszewski Janusz