Jaroszewski Janusz – malarz, pisarz


 

Instalacja
Obrona cywilna, czyli niespodziewany atak gazowy
, 2005

 

 

 

Indeks

Biografia

Twórczość plastyczna Literatura Linki

Copyright © Jaroszewski Janusz, 2017