Jaroszewski Janusz – artysta malarz, pisarz

 

Biografia

 

Janusz Jaroszewski jest artystą malarzem, nauczycielem akademickim, pisarzem, teoretykiem sztuki, twórcą multimedialnym, krytykiem artystycznym... Urodził się w 1956 roku we Wrocławiu. Studiował astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim (1975-1976) oraz  malarstwo w PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (1978-1983). Dyplom zrealizował w pracowniach: prof. Konrada Jarodzkiego i prof. Mieczysława Zdanowicza. Od roku 1989 jest zatrudniony w macierzystej Uczelni. Od 2012 roku na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

Pełnione funkcje na uczelni

  • Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby; Członek Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego (1996-1999)

  • Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby (2005-2008)

  • Kierownik Studiów Niestacjonarnych Wieczorowych (1997-2008)

  • Kierownik Studiów Niestacjonarnych Zaocznych  (2003-2009) oraz od 2012 roku

 

Od ukończenia studiów zrealizował ponad 40 wystaw indywidualnych oraz wziął udział w przeszło 75 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Młodych Droga i Prawda (1985). Był stypendystą The Pollock – Krasner Foundation, inc. USA (1991-1992).

 

Współpracował z wrocławskim magazynem kulturalnym "Że" (1989-1990). Od lat 90. XX wieku publikował w pismach poświęconych sztuce, m.in. w "Formacie", "Dyskursie", "Formacie Literackim" oraz w wydawnictwach poświęconych wystawom i sympozjom artystycznym.

 

W 2012 roku ukazała się jego eksperymentalna książka-album pod tytułem Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga, wydana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2016 roku opublikował powieść  & w serii wydawniczej Arch2pelag Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. W 2017 roku wydał książkę artystyczno-naukową – TO COŚ… bez nazwy.

 

 

Indeks

Biografia

Twórczość plastyczna Literatura Linki

Copyright © Jaroszewski Janusz