Jaroszewski Janusz – malarz, pisarz


 

 

Czarne płachty (1989-1990), cykl scenograficzny

 

 

Indeks

Biografia

Twórczość plastyczna Literatura Linki

Copyright © Jaroszewski Janusz, 2017